Marketing ako kľúčový nástroj pri podpore predaja

Digitalny marketing - River Valley
Marketingové nástroje pomáhajú dosahovať ciele podniku stanovené v marketingovom pláne. Účelom marketingových nástrojov je osloviť a presvedčiť potenciálnych zákazníkov, aby si váš produkt, alebo službu kúpili od vás a nie od konkurencie.

Čo zahŕňa marketing

Marketing sa skladá z procesov ako napríklad propagovanie, samotné predávanie a distribúcia vašich produktov či služieb. Jeho podstatu dokonale vystihuje model 4P odvodený od anglických výrazov označujúcich produkt, miesto, cenu a propagáciu.

Čo tvorí marketingový mix 4P:

 • Produkt (product) – Produkt je tovar alebo služba, ktorá sa predáva cieľovej skupine zákazníkov. Vo všeobecnosti takmer všetky úspešné produkty, či služby dokážu napĺňať určitú potrebu, kde je väčší dopyt ako ponuka, resp. dokážu sa presadiť v danom konkurenčnom prostredí. Úspešné tiež môžu byť produkty, či služby, ktoré dokážu poskytnúť zákazníkom niečo nové, novú skúsenosť a zároveň vytvárať dopyt po tejto službe, či produkte. Napríklad pôvodný iPhone naplnil potrebu na trhu po zjednodušenom zariadení, ktoré by spárovalo telefón s iPodom. Keď pracujete na svojom produkte, je nevyhnutné zvážiť vašu cieľovú skupinu a jej jedinečné potreby. Niektoré otázky, ktoré je potrebné zvážiť pri práci na produkte, zahŕňajú: Aký je váš produkt? Čo robí váš produkt? Spĺňa produkt nenaplnenú potrebu alebo poskytuje nový zážitok? Kto je cieľovou skupinou vášho produktu? Ako sa váš produkt líši od toho, čo ponúkajú ostatní?
 • Cena (price) – Cena vyjadruje hodnotu produktu alebo služby. Pri marketingu produktu alebo služby je dôležité vybrať cenu, ktorá je zároveň dostupná pre cieľový trh a tiež spĺňa obchodné ciele. Cena môže mať významný vplyv na celkový úspech produktu. Ak napríklad nastavíte cenu vášho produktu príliš vysoko pre vaše cieľové publikum, potom si ho pravdepodobne kúpi len veľmi málo z nich. Podobne, ak zadáte cenu vášho produktu príliš nízko, niektorí to môžu prehliadnuť len preto, že sa obávajú, že by mohol mať nižšiu kvalitu a znížiť vaše potenciálne ziskové marže. Niektoré otázky, ktoré si môžete položiť pri zvažovaní ceny svojho produktu, zahŕňajú: Aký je cenový rozsah vašich konkurentov? Aké sú cenové možnosti vašej cieľovej skupiny zákazníkov? Aká cena je pre vašich zákazníkov príliš vysoká? Aká cena je príliš nízka? Aká cena najlepšie vyhovuje vášmu cieľovému trhu?
 • Miesto (place) – Miesto opisuje priestor, kde predávate svoj produkt a distribučné kanály, ktoré používate na to, aby ste ho dostali k zákazníkovi. Rovnako ako cena, nájdenie správneho miesta na predaj a predaj vášho produktu je kľúčovým faktorom pri oslovovaní cieľového publika. Ak umiestníte svoj produkt na miesto, ktoré váš cieľový zákazník nenavštevuje – či už online alebo offline – potom pravdepodobne nesplníte svoj predajný cieľ. Správne miesto vám medzitým môže pomôcť spojiť sa s cieľovým publikom a pripraviť vás na úspech. Predstavte si napríklad, že predávate športovú obuv, ktorú ste navrhli. Vaším cieľovým trhom sú športovci vo veku od 20 do 30 rokov, takže sa rozhodnete predávať svoj produkt v špeciálnych obchodoch pre športovcov. Tým, že sa zameriate na športové predajne a nie na predajne obuvi vo všeobecnosti, zacielite svoje úsilie na konkrétne miesto, ktoré najlepšie vyhovuje vášmu marketingovému mixu. Niektoré otázky, ktoré je potrebné zvážiť, zahŕňajú: Kde budete predávať svoj produkt? Kde nakupuje vaša cieľová skupina? Aké distribučné kanály sú najlepšie na dosiahnutie vášho cieľového trhu?
 • Propagácia (promotion) – Ide o spôsob, akým propagujete svoj produkt alebo službu. Prostredníctvom propagácie sa o svojom produkte dostanete efektívnou marketingovou kampaňou, ktorá osloví vašu cieľovú skupinu. Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako propagovať svoj produkt. Niektoré tradičné metódy zahŕňajú letáky a televízne reklamy. V digitálnom veku však existuje ešte viac marketingových kanálov, ktoré môžete použiť na propagáciu svojho produktu, ako je obsahový marketing, e-mailový marketing a marketing na sociálnych sieťach.

Marketing - River Valley

Marketingová stratégia

Existuje niekoľko bodov, ktoré je potrebné dodržať pri marketingovej stratégii:

 1. Definovanie cieľovej skupiny: identifikovaním zákazníkov lepšie pochopíte ich potreby a tak budete lepšie zacieľovať marketingové kampane.
 2. Budovanie silnej značky: zahŕňa to vytváranie jedinečného a unikátneho loga, štýlu.
 3. Digitálny marketing: využite webové stránky, sociálne média, PPC reklamu, SEO, aj emailový marketing.
 4. Propagačné akcie: zľavy na produkt, či službu môžu pritiahnuť zákazníka.
 5. Remarketing: oslovujte ľudí aj po ich nákupe, aby u vás nakupovali opakovane.
 6. Sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov: pravidelne sledujte účinnosť vašich aktivít.

“ Marketing sa skladá z procesov ako napríklad propagovanie, samotné predávanie a distribúcia vašich produktov či služieb. Jeho podstatu dokonale vystihuje model 4P odvodený od anglických výrazov označujúcich produkt, miesto, cenu a propagáciu. ”

Nástroje marketingu

Nástroje marketingu, ktoré podporia zvýšenie predaja zahŕňajú:

 1. Sociálne siete – Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, teda vytváranie obsahu na rôzne sociálne siete a komunikácia s potenciálnymi alebo už existujúcimi zákazníkmi.
 2. SEO – optimalizácia vyhľadávania vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch, ako je Google.
 3. PPC – reklama, pri ktorej platíte len v prípade, že na ňu zákazník klikne.
 4. Obsahový (content) marketing – zahŕňa napríklad blogy a články, ktoré prinášajú pridanú hodnotu zákazníkovi.
 5. E-mail marketing – zasielanie propagačných e-mailov klientom, ktorí o ne majú záujem, často kvôli nejakej výhode, ktorú im to prináša (napríklad zľavu pri nákupe).
 6. Kongresy, výstavy, veľtrhy – prezentácia produktov alebo služieb aj pred odbornou verejnosťou, naživo a s možnosťou obzretia konkurencie.
 7. Televízia, rádio – tradičné reklamy.
 8. Printová reklama, letáky, plagáty – hmatateľná forma reklamy, tzv. reklamné materiály na papieri.

Ak neviete ako pracovať v marketingovej oblasti, neviete vytvoriť marketingovú stratégiu, tak môžete investovať do služieb reklamných agentúr. Tie vám s propagáciou vašich produktov a služieb pomôžu. Na základe svojich bohatých skúseností s marketingom dokážu v krátkom čase zvýšiť zisk vašej firmy.

Tags

Podobné články

Kontaktujte nás

Staňte sa naším partnerom vo svete digitálneho marketingu.

Radi Vám zodpovieme na všetky otázky a pomôžeme Vám vybrať tie správne služby – na mieru pre Vás.

Výhody spolupráce s River Valley
Čo bude nasledovať?
1

Telefonický kontakt

2

V prípade potreby dohodneme online/offline stretnutie

3

Pripravíme návrh spolupráce  

Náplánujte si bezplatnú konzultáciu