SEO vs. PPC: Ktorý spôsob získavania návštevnosti je pre vašu firmu lepší?

PPC reklama - River Valley

Pri vytváraní online prítomnosti vašej firmy sa jednou z najdôležitejších otázok stáva, aký spôsob získavania návštevnosti je pre vás ten najvhodnejší. V dnešnej dobe existuje množstvo možností, ale dve z najpopulárnejších sú organické vyhľadávanie (SEO) a platená reklama (PPC), najmä v rámci služieb Google. Rozhodnutie medzi týmito dvoma prístupmi môže mať zásadný vplyv na úspech vášho podnikania. Čo ponúka každá z týchto metód a aké sú ich výhody a nevýhody?

SEO (Search Engine Optimization)

SEO je proces optimalizácie, ktorý sa skladá z 2 častí – OnPage SEO a OffPage SEO. OnPage SEO sú nastavenia vášho webu, ktoré zlepšujú jeho viditeľnosť vo výsledkoch organického vyhľadávania. To znamená, že sa snažíte získať vyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania pre konkrétne kľúčové slová alebo frázy bez toho, aby ste za to priamo platili. OffPage SEO sa zameriava na získavanie kvalitných spätných odkazov – tzv. linkbuilding – či už pomocou zmienok, PR článkov, katalógov a podobne.

Výhody SEO

Medzi výhody SEO (Search Engine Optimization) patria: 

 • Dlhodobá udržateľnosť: Správne implementované SEO môže zabezpečiť konzistentný tok organickej návštevnosti vašich webových stránok z dlhodobého hľadiska. Na rozdiel od platenej reklamy, kde sa viditeľnosť zastaví hneď, ako prestanete platiť, môže úsilie SEO naďalej prospievať hodnoteniu a viditeľnosti vašich webových stránok aj po počiatočných optimalizáciách. 
 • Dôveryhodnosť: Dosiahnutie vyšších hodnotení vo výsledkoch vyhľadávačov môže prispieť k dôveryhodnosti vašej webovej stránky a firmy. Mnoho používateľov vníma webové stránky uvedené v hornej časti výsledkov vyhľadávania ako autoritatívnejšie a dôveryhodnejšie, čo vedie k zvýšeniu miery prekliknutia a konverzií. 
 • Nižšie náklady: Zatiaľ čo SEO vyžaduje investíciu času a zdrojov vopred, akonáhle dosiahnete vysoké organické hodnotenia, priebežné náklady na udržanie týchto pozícií sú vo všeobecnosti nižšie v porovnaní s priebežným platením za reklamu. So SEO neplatíte priamo za každého návštevníka vašej stránky, čo z nej robí nákladovo efektívnu dlhodobú stratégiu na generovanie návštevnosti. 
 • Zvýšená viditeľnosť: Popredné umiestnenie na stránkach s výsledkami vyhľadávacích nástrojov (SERP) môže výrazne zvýšiť viditeľnosť vašej webovej lokality pre potenciálnych zákazníkov, ktorí aktívne hľadajú produkty, služby alebo informácie súvisiace s vašou firmou. Táto zvýšená viditeľnosť môže viesť k častejším návštevám vášho webu a vyšším mieram konverzie (napríklad, že predáte viac produktov, pretože ich vidí viac potenciálnych zákazníkov).
 • Lepšia používateľská skúsenosť: SEO zahŕňa optimalizáciu rôznych aspektov vašej webovej stránky, vrátane jej štruktúry, obsahu a používateľského rozhrania, aby bola užívateľsky príjemnejšia a prístupnejšia vyhľadávacím nástrojom aj ľudským návštevníkom. Zlepšením používateľského dojmu môžete zvýšiť zapojenie, znížiť mieru odchodov a zvýšiť pravdepodobnosť, že používatelia dokončia požadované akcie na vašom webe. 

Celkovo je SEO účinnou stratégiou na zvýšenie cielenej organickej návštevnosti vašich webových stránok, vytvorenie dôvery u vášho publika a dosiahnutie udržateľného dlhodobého rastu vášho podnikania.

Nevýhody SEO

SEO ponúka veľa výhod, ale stretnete sa aj s niekoľkými nevýhodami:

 • Časovo náročný proces: Dosiahnutie významných výsledkov pomocou SEO si vyžaduje čas a dôsledné úsilie. Môže trvať týždne alebo dokonca mesiace, kým začnete vidieť výraznejšie zlepšenia v hodnotení vašej webovej lokality a organickej návštevnosti. To môže byť frustrujúce pre podniky, ktoré hľadajú rýchle výsledky. 
 • Neistota v dôsledku zmien algoritmov: Algoritmy vyhľadávačov sa neustále vyvíjajú a to, čo funguje dnes, nemusí fungovať zajtra. Najmä Google pravidelne aktualizuje svoje algoritmy na zlepšenie výsledkov vyhľadávania a boj proti spamu. Tieto zmeny môžu niekedy negatívne ovplyvniť hodnotenie vašich webových stránok, čo si vyžaduje, aby ste tomu prispôsobili svoje stratégie SEO. 
 • Vysoká konkurencia: SEO je vysoko konkurenčná oblasť, najmä v odvetviach s nasýtenými trhmi alebo populárnymi kľúčovými slovami. Súperenie o najvyššie umiestnenie proti zavedeným webovým stránkam s veľkým rozpočtom a rozsiahlymi zdrojmi môže byť náročné, najmä pre malé alebo nové podniky. 
 • Závislosť od vonkajších faktorov: Úspech SEO často závisí od faktorov, ktoré nemôžete ovplyvniť, ako sú zmeny v algoritmoch vyhľadávacích nástrojov, kolísanie popularity kľúčových slov alebo kroky konkurentov. Táto prirodzená nepredvídateľnosť môže sťažiť udržiavanie konzistentného hodnotenia a návštevnosti v priebehu času. 
 • Potreba priebežnej údržby: SEO nie je jednorazové úsilie, ale skôr nepretržitý proces, ktorý si vyžaduje neustále monitorovanie, analýzu a optimalizáciu. Ak si chcete udržať alebo zlepšiť svoje hodnotenie, musíte zostať informovaní o trendoch v odvetví, aktualizáciách algoritmov a zmenách v správaní používateľov, čo prirodzene vyžaduje veľa času a aktívneho úsilia.

Napriek týmto nevýhodám zostáva SEO základnou stratégiou na zvýšenie organickej návštevnosti, zlepšenie viditeľnosti online a budovanie dlhodobej dôveryhodnosti a dôvery u vášho publika. Pochopením a zmiernením týchto výziev môžu podniky maximalizovať výhody SEO a zároveň minimalizovať jeho nevýhody.

PPC reklama - River Valley

PPC reklamy (Pay-Per-Click)

Na rozdiel od SEO, pri PPC reklamách platíte za každé kliknutie na vaše reklamy. Najpopulárnejšou platformou u nás pre PPC reklamy je reklama na Google (Google Ads), kde môžete vytvárať a zobrazovať reklamy v rámci vyhľadávača, na webových stránkach partnerov Google a v iných online kanáloch.

Výhody PPC reklamy

 • Okamžitý vplyv: Jednou z najväčších výhod PPC reklamy je schopnosť vidieť výsledky takmer okamžite. Po spustení kampane sa vaša reklama môže objaviť vo výsledkoch vyhľadávania, čo znamená rýchle zvýšenie návštevnosti vašej webovej stránky.
 • Cielená reklama: PPC umožňuje presne sa zamerať na vašu cieľovú skupinu na základe ich demografických údajov, správania v online priestore alebo záujmov, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspechu reklamy.
 • Flexibilný rozpočet: S PPC máte úplnú kontrolu nad svojím rozpočtom. Môžete nastaviť denné alebo celkové limity pre vaše výdavky na reklamu, čo pomáha minimalizovať riziko nekontrolovateľných nákladov.
 • Možnosť kontroly nad zvoleným cieľom kampaní: Cieľom vašej kampane môže byť predaj, získavanie kontaktov, vyššia návštevnosť webovej stránky, zobrazenie vášho obsahu a podobne.
 • Merateľné výsledky: PPC platformy poskytujú podrobné analytické nástroje, ktoré vám umožňujú sledovať výkonnosť vašich reklám v reálnom čase. Môžete monitorovať metriky, ako sú kliknutia, zobrazenia, konverzie a návratnosť investícií, čo vám umožňuje robiť rozhodnutia založené na údajoch a optimalizovať kampane na dosiahnutie lepších výsledkov. 
 • Expozícia značky: PPC reklama môže zvýšiť viditeľnosť a povedomie o značke, najmä v prípade nových podnikov alebo produktov. Keď sa vaša značka zobrazí v hornej časti stránok s výsledkami vyhľadávacích nástrojov (SERP) a na relevantných webových stránkach, môže osloviť širšie publikum a vybudovať si dôveryhodnosť a autoritu vo vašom odvetví. 
 • Flexibilita: PPC kampane je možné prispôsobiť tak, aby vyhovovali vašim špecifickým obchodným cieľom a zámerom. Či už chcete zvýšiť návštevnosť webových stránok, generovať potenciálnych zákazníkov alebo zvýšiť predaj, svoje kampane môžete prispôsobiť pomocou znenia reklamy, možností zacielenia a vstupných stránok navrhnutých na dosiahnutie požadovaných výsledkov. 

Celkovo PPC ponúka vysoko efektívny spôsob, ako osloviť vašu cieľovú skupinu, zvýšiť návštevnosť vašich webových stránok a dosiahnuť vaše marketingové ciele merateľným a nákladovo efektívnym spôsobom.

Nevýhody PPC reklamy

Zatiaľ čo PPC reklamy ponúkajú množstvo výhod, majú aj niekoľko nevýhod: 

 • Náklady sa môžu rýchlo navýšiť: PPC kampane môžu byť drahé, najmä pre konkurenčné kľúčové slová alebo odvetvia. Keďže platíte za každé kliknutie na svoje reklamy, náklady sa môžu rýchlo zvýšiť a ak nie je správne spravovaný, môže sa váš rozpočet na inzerciu vyčerpať bez toho, aby sa vytvorila významná návratnosť investícií. 
 • Závislosť od rozpočtu: Vaše reklamy sa budú zobrazovať len dovtedy, kým ste za ne ochotní platiť. Po vyčerpaní rozpočtu sa vaše reklamy prestanú zobrazovať, čo môže mať za následok náhly pokles návštevnosti a potenciálnych zákazníkov. Táto závislosť od rozpočtu znamená, že udržiavanie konzistentnej prítomnosti si vyžaduje priebežné finančné investície. 
 • Konkurencia: Vo vysoko konkurenčných odvetviach môže ponúkanie cien za najvyššie umiestnenie reklamy viesť k bojom v aukciách, čo vedie k zvýšeniu ceny za kliknutie (CZK) pre určité kľúčové slová. Táto zvýšená konkurencia môže sťažiť dosiahnutie priaznivej návratnosti investícií a môže vyžadovať vyššie rozpočty na udržanie konkurencieschopnosti. 
 • Blokovanie reklamy: Používatelia internetu sú čoraz šikovnejší a mnohí aktívne ignorujú alebo blokujú online reklamy. Tento jav môže znížiť efektivitu vašich PPC kampaní, čo má za následok nižšie miery prekliknutia a miery konverzie. 
 • Obmedzené dlhodobé výhody: Na rozdiel od organickej optimalizácie pre vyhľadávače (SEO), ktorá môže poskytnúť dlhodobé výhody a trvalý rast návštevnosti, PPC ponúka okamžité, ale dočasné výsledky. Keď prestanete financovať svoje PPC kampane, vaše reklamy sa už nebudú zobrazovať a návštevnosť, ktorú generovali, prestane.

Pár slov na záver 

Rozhodnutie medzi SEO a PPC závisí od mnohých faktorov, vrátane vašich cieľov, rozpočtu, odvetvia a konkurencie. Niektoré firmy môžu mať úspech s kombináciou oboch prístupov, ktoré zlepšujú ich online prítomnosť a zabezpečujú konzistentný prílev návštevníkov na ich webové stránky. Bez ohľadu na to, ktorú metódu zvolíte, dôležité je sledovať a analyzovať výsledky, aby ste zistili, čo funguje najlepšie pre vašu firmu a vaše ciele.

Je dôležité preskúmať výhody a nevýhody oboch možností a porovnať ich s vašimi konkrétnymi potrebami a cieľmi. Ak sa snažíte o dlhodobý organický rast a máte čas na investovanie do SEO, táto metóda by mohla byť pre vás vhodná. Na druhej strane, ak hľadáte okamžité výsledky a máte k dispozícii rozpočet na reklamy, môže byť PPC to pravé. 

Určite vám však odporúčame venovať sa obom formám online prezentácie súčasne, pretože správne nastavené SEO zvyšuje aj kvalitu web stránky, čo pomáha získať zároveň lepšie výsledky pri platenej reklame. Takto sa SEO a PPC navzájom podporujú.

Tags

Podobné články

Kontaktujte nás

Staňte sa naším partnerom vo svete digitálneho marketingu.

Radi Vám zodpovieme na všetky otázky a pomôžeme Vám vybrať tie správne služby – na mieru pre Vás.

Výhody spolupráce s River Valley
Čo bude nasledovať?
1

Telefonický kontakt

2

V prípade potreby dohodneme online/offline stretnutie

3

Pripravíme návrh spolupráce  

Náplánujte si bezplatnú konzultáciu